Statybos techninė priežiūra

Vykdome statybos techninės priežiūros paslaugas nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti:

  • Atstovaujame Kliento interesus bendraujant su Rangovu
  • Tikriname, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą
  • Kontroliuojame statybos metu naudojamų statybos produktų kokybę ir neleidžiame jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai
  • Kontroliuojame mokėjimus atliktus darbus
  • Kiti veiksmai pagal Statybos įstatymą ir STR 1.07.03:2017
Kaip tai gali padėti ir būti naudinga Klientui? Statybos techninės priežiūra užtikrina, kad Klientas gaus būtent tokį rezultatą už kurį mokėjo, o statybos atitiks statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kt. teisės aktų privalomus reikalavimus.